Aureria Classic (new+akademie) - Admin tým

[GP]Aurerius


Ve funkci od:
 • Nezaznamenáno.
Hodnost:
 • Plná práva (může vše)

[GM]Salvatio


Ve funkci od:
 • 23. 7. 2020
Hodnost:
 • Plná práva (může vše)
[GP], [DEV] - Game Publisher / Provozovatel hry (dále jen GP)
 • Nejvyšší instance.
 • Jeho rozhodnutí je vždy definitivní a musí být akceptováno
 • Udržování bezproblémového chodu serverů
[GA] - Game Administrator / Administrátor hry (dále jen GA)
 • Druhá nejvyšší instance
 • prioritní funkcí je udržování bezproblémového chodu hry
 • řeší vzniklé spory a je nejvyšší instancí, na kterou se hráč může odvolat
 • řeší vzniklé spory, když se hráč cítí poškozen předchozím řešením sporu GM a domáhá se dalším řízením sporu vyšších instancí
 • má vždy poslední slovo, a to bez možnosti odvolání, pokud není výhradně nutné rozhodnutí GP
 • má plné právo na změny v týmu (mimo GP). Propuštění bez udání důvodů, nábor nového člena týmu.
 • vzniklý spor může předat k řešení GP, ale pouze na základě vlastního rozhodnutí
 • nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění
 • nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
 • ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 14 dní důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem
 • Nemá pravomoce generovat předměty ve hře
[GM] - Game Moderator / Moderátor hry (dále jen GM)
 • prioritní funkcí je dohled nad dodržováním pravidel hry hráči
 • má vždy poslední slovo, pokud není výhradně nutné rozhodnutí GA, nebo se hráč necítí jeho rozhodnutím ve sporu poškozen a nedomáhá se dalšího řízení sporu GA
 • nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění
 • nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
 • nesmí generovat (Spawnovat) monstra v oblastech přístupných jakémukoli uživateli (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy)
 • nesmí jakkoli poškodit monstra, útočit na ně či je jinak upravovat (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy, kde je jasně zřetelné, že předchozí manuální vyvolání monster je neadekvátní k síle skupiny uživatelů a samotná hra by v tomto stavu nemohla pokračovat dále)
 • ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem
 • Nemá pravomoce generovat předměty ve hře
 • Nemá pravomoce na odbanování.
[TGM] - Trial Game Moderator / Moderátor hry ve zkušební době (dále jen TGM)
 • oproti GM má pouze omezené pravomoce
 • nesmí řešit žádný spor (diskuze není spor)
 • nesmí udělit trest (blokace chatu není trest, ale výchovný prostředek), trest za něj uděluje GM (nebo vyšší instance), který případ prověří a rozhodne
 • nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění
 • nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
 • nesmí generovat (Spawnovat) monstra v oblastech přístupných jakémukoli uživateli (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy)
 • nesmí jakkoli poškodit monstra, útočit na ně či je jinak upravovat (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy, kde je jasně zřetelné, že předchozí manuální vyvolání monster je neadekvátní k síle skupiny uživatelů a samotná hra by v tomto stavu nemohla pokračovat dále)
 • (jelikož nejsou žádní GM, mají TGM dočasně stejné pravomoce jako GM)
 • Nemá pravomoce generovat předměty ve hře
 • Nemá pravomoce na zabanování.
 • Nemá pravomoce na odbanování.
Uživatelský panel

Vytvořit účet Zapomenuté údaje
Seznam pravidelných eventů
EVENT ČERVENÉHO DRAKA
-Každý den v 19:00.
DROP MĚSÍČNÍCH POKLADNIC
-Každou neděli 20:00-22:00.
VÁLKA ŘÍŠÍ
-Pondělí, středa ve 20:00.
VÁLKA VŠICHNI PROTI VŠEM
-Úterý, Čtvrtek, Sobota ve 20:00.
VELKÁ VÁLKA CECHŮ
-Pátek ve 20:00.
SimplyGames.cz © 2018. Všechna práva vyhrazena. VOP, Pravidla & VPP, Kontakt